Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Kan Şekerimi Neden Ölçmeliyim?

Kendi kendine kan şekeri takibi, diyabet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.1-4 Kendi kendine kan şekeri takibinin klinik yararları çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir ve günde birden çok insülin enjeksiyonu yapanlar başta gelmek üzere bütün diyabetli hastalar için tavsiye edilmektedir.

Düzenli olarak ölçülen kan şekeri, glukoz değerleri hakkında bilgi verirken; geçmiş değerlerle karşılaştırma yapılmasını sağlayarak diyabet kontrolünün doğrulanmasına yardımcı olur. 2, 5-7

  1. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993;329(14):977–86. 
  2. Blonde L, K arter AJ. Current evidence regarding the value of selfmonitored blood glucose testing. Am J Med. 2005;118 (Suppl 9A):20S–6S. 
  3. IDF Clinical Guidelines Task Force. Global Guideline for Type 2 Diabetes: recommendations for standard, comprehensive, and minimal care. Diabet Med. 2006; 23(6):579–93. 
  4. Rodbard HW, Blonde L, Braithwaite SS, Brett EM, Cobin RH, Handelsman Y, Hellman R, Jellinger PS, Jovanovic LG, Levy P, Mechanick JI, Zangeneh F; AACE Diabetes Mellitus Clinical Practice Guidelines Task Force. American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical practice for the management of diabetes mellitus. Endocr Pract. 2007; 13 Suppl 1:1–68. 
  5. Bergenstal RM, Gavin JR 3rd; Global Consensus Conference on Glucose Monitoring Panel. The role of self-monitoring of blood glucose in the care of people with diabetes: report of a global consensus conference. Am J Med. 2005;118(Suppl 9A):1S–6S. 
  6. Martin S, Schneider B, Heinemann L, Lodwig V, Kurth HJ, Kolb H, Scherbaum WA. Self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetes and long-term outcome: an epidemiological cohort study. Diabetologia. 2006;49(2):271–8. 
  7. Polonsky WH, Fisher L, Schikman CH, Hinnen DA, Parkin CG, Jelsovsky Z, Petersen B, Schweitzer M, Wagner RS. Structured in poorly controlled, noninsulin-treated type 2 diabetes: results from the Structured Testing Program study. Diabetes Care. 2011;34(2):262–7.

Paylaş